NRN UK अन्तर्राष्ट्रिय समितिभन्दा ठूलो बन्दै, ६ जना उपाध्यक्षमात्रै - Kathmandu Daily

NRN UK अन्तर्राष्ट्रिय समितिभन्दा ठूलो बन्दै, ६ जना उपाध्यक्षमात्रै

शेष घलेको नेतृत्वमा रहेको एनआरएन अन्तर्राष्ट्रिय समितिभन्दा ठूलो बन्दै छ बेलायतको समिति, ६ जना त उपाध्यक्षमात्रै बन्ने रे ।

https://www.facebook.com/ngaunle/posts/10207235290198921

नारायण गाउलेको फेसबुकबाट