Deeya Pun | Photo Gallery I - Kathmandu Daily

Deeya Pun | Photo Gallery I

Nepali movie 'Bir Bikram' debutante actress and model Deeya Pun photo galleryName : Deeya Pun
From : Sikha - Myagdi, Nepal
Currently Living : United Kingdom