के म यूकेमा भएका नेपाली सोलिसिटरहरुको बिवरण पाउन सक्छु ? - Kathmandu Daily

के म यूकेमा भएका नेपाली सोलिसिटरहरुको बिवरण पाउन सक्छु ?

अवश्य, थाहा भएको केही सोलिसिटरहरु यस प्रकार छन् :

Everest Law Solicitors
Address : 15, Central Chambers, The Broadway, London W5 2NR
Telephone : 020 8840 3745

Bhattarai and Co Immigration Practice
Address : Island Business Centre, 18 Wellington St, Woolwich, London SE18 6PF
Telephone : 020 8854 6695