नायिका निशा अधिकारिको जवाफ पत्रकारहरुलाई - Kathmandu Daily

नायिका निशा अधिकारिको जवाफ पत्रकारहरुलाई

पत्रकारहरुलाई नायिका निशा अधिकारिको जवाफ

https://www.facebook.com/nisha.adhikari.2012/posts/10156481644392619

नायिका अधिकारिको फेसबुक वालबाट ।