मनोज गजुरेलको अन्नदाता प्रचन्ड रे - Kathmandu Daily

मनोज गजुरेलको अन्नदाता प्रचन्ड रे

मनोज गजुरेलको अन्नदाता प्रचन्ड रे,
प्रचन्ड प्रधानमन्त्री भएपछी यस्तो हुने छ सम्बोधन
Presented by : Comedian Manoj Gajurel

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ZOcY6d_9Tu8[/embed]