के बन्दुकको आड़मा चुनाब गर्नु नै सक्षमता हो ? - Kathmandu Daily

के बन्दुकको आड़मा चुनाब गर्नु नै सक्षमता हो ?

नारायण गाउलेको फेसबुक भित्ता बाट :

https://www.facebook.com/ngaunle/posts/10207038560080791

 

Thank you for reading.